2016 – Nový informačný systém Abra.

V roku 2016 naša firma prešla na najmodernejší informačný systém od firmy ABRA Software s.r.o. pre rýchlejšie spracovávanie dopytov, objednávok a ďalších ekonomických aplikácií.