Rezné a brúsne materiály LUKAS-RHODIUS

Už viac ako 60 rokov trvajúceho úspešného uplatnenia LUKAS-RHODIUS výrobkov v priemysle a remeslách na tuzemskom a zahraničnom trhu sa stala značka známym pojmom. Existujúca výrobná a predajná štruktúra podnikov dáva záruku uspokojovania stále rastúcich požiadaviek na výrobky a servis zákazníkov.

S kvalitnými brúsnymi a reznými nástrojmi LUKAS-RHODIUS sa dajú profesionálne a hospodárne opracovávať rôzne materiály. Rozmanitosť úloh si vyžaduje nástroje, ktoré sú určené presne na dosiahnutie želaného výsledku.