Obchodné podmienky

1. Objednávanie tovaru

Objednávku tovaru akceptujeme iba v písomnej forme /e-mail, fax/. Telefonicky je možné vo výnimočných prípadoch dočasne zarezervovať tovar kým nedostaneme písomnú objednávku. Objednávku tovaru akceptujeme zaslaním potvrdenia objednávky /e-mail/. V potvrdení je uvedená cena tovaru, množstvo, dodacia lehota, spôsob dopravy,prípadne ďalšie náležitosti. Pri niektorých zákazkách požadujeme potvrdenie od zákazníka, že akceptuje naše dodacie podmienky /minimálne množstvo, prípadne dlhý dodací termín/. Objednávky prijaté do 12.00 hod budú spracované pradnostne.

2. Cena

Cenu tovaru uvádzame na faktúre, v cenovej ponuke a pri potvrdení objednávky. Základná cena platí pre jednotkové množstvo. Na túto cenu poskytujeme rabat. Ten závisí od mnoha faktorov /rabatová skupina, množstvo, platobná disciplína, spôsob prepravy…../. Stabilný zákazníci majú stabilný rabat alebo špeciálne nastavené ceny po dohode s odbytovým oddelením.

3. Termín dodania

Termín dodania tovaru je uvedený v cenovej ponuke, alebo pri potvrdení objednávky. Pri tovare ktorý máme na sklade vieme garantovať dodací termín v ostatných prípadoch sa musíme spoľahnúť na korektnosť informácie od dodávateľa. Uvedený dodací termín považujeme za predbežný, môže sa meniť na základe nových skutočností ktoré nemôžeme výraznejšie ovlpyvniť.

4. Platobné podmienky

Platobné podmienky boli vytvorené špeciálne pre segment strojárskej a stavebnej výroby. Všetkým registrovaným zákazníkom odoberajúcim tovar na faktúru ponúkame základnú splatnosť 14 dní ktorá po dohode s odbytovým oddelením sa môže predĺžiť na maximálnych 60 dní. Tovar je až do úplného uhradenia faktúry odberateľom majetkom firmy J.K.SCHRAUBEN. Novým zákazníkom posielame tovar na dobierku alebo predfaktúru. V prípade úhrady tovaru na niektorej s našich predajní v hotovosti obdrží zákazník doklad s registračnej pokladne. Pri exporte mimo SR fakturujeme tovar bez DPH len tým zákazníkom, ktorí sú platcami DPH / kontrola podľa IČ DPH/. Ostatným zákazníkom sme povinný účtovať tovar aj s DPH.

5. Preprava tovaru

Tovar zasielame výhradne kuriérom /GEIS, UPS, GLS / s doručením do 24 hodín. Koncový zákazník uhrádza základné prepravné náklady 6,80-EUR. Cena za balík posielaný na dobierku je 7,80-EUR. Pri vyššej objednávke hradí náklady dodávateľ. V prípade špeciálnych cien sa dohaduje doprava osobitne. Pre ČR sú základné prepravné náklady 300,-CZK do hodnoty objednávky 3000,-CZK. Pri vyššej objednávke hradí náklady dodávateľ. Tovar je možné odobrať aj osobne na niektorej s našich predajní. Pri väčších objemoch materiálu robíme rozvoz vlastným autom podľa dohody so zákazníkom.

6. Balenie tovaru

Tovar je balený v závislosti od tovarových skupín a množstva. /plastové sáčky, kartónové krabice, papierové vrecia, plastové kanistre, igelitové sáčky, palety……/. Pri dodávanom tovare je tolerancia množstva +/- 2%. J.K.SCHRAUBEN preberá reklamáciu len nad túto hranicu. Každé poškodenie zásielky je zákazník povinný okamžite po doručení reklamovať u dodávateľa. Iba tak sa zbaví zodpovednosti za chýbajúci tovar v zásielke. K reklamácii zásielky priloží fotografiu poškodeného tovaru, aby sme mohli zásielku reklamovať u prepravnej spoločnosti.

7. Reklamácia tovaru

Zákazník má možnosť reklamovať neúplné množstvo a kvalitu dodaného tovaru. Dodávateľ akceptuje reklamáciu tovaru do 5 pracovných dní od oddania zásielky zákazníkovi. Pri dodaní neúplného množstva dodávateľ prekontroluje stav svojho skladu a ďalej komunikuje so zákazníkom až do vyriešenia prípadu. V prípade dodávky menej kvalitného, alebo zameneného tovaru je zákazník povinný reklamovaný tovar vrátiť. Na základe dohody s oddelením odbytu dostane zákazník bezplatne ďalší tovar, ak to nie je možné obdrží dobropis.

Ján Kolárik – konateľ spoločnosti